Ordbøkene ble flyttet til Universitetet i Bergen 5. september 2016.

Den nye adressen er http://ordbok.uib.no

Om du er kommet hit ved at du har gjort et søk i en nettside, f.eks. kryssordløseren.no, så gi beskjed til dem som driver tjenesten om at de må endre lenken i tjenesten.

Denne opplysningssiden vil være aktiv til og med onsdag 31. mai 2017. Fra 1. juni vil nettadressene 'nob-ordbok.uio.no', 'www.nob-ordbok.uio.no','bokmaalsordboka.uio.no', 'bokmalsordboka.uio.no' og 'nynorskordboka.uio.no' være historie.